Publicaties V.H.B. Kruit:

Compendium Beslag- en executierecht, SDU, Den Haag, 2018, p.759-772;
"Beslag en faillissement, gelijktrekken regelingen civiele en Faillissementsexecutie" ;

Magna Charta Jurisprudentie, jaargang 3, augustus 2017, nr. 60;
"De exceptio plurium litis consortium" ;

Tijdschrift voor Insolventierecht, afl. 2, maart/april 2017, TvI 2017/13:
"De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur" .

ControllersMagazine, augustus / september 2014;
"Stille bewindvoerders en dwangakkoorden" .

Holland Law Serie, deel 4, 2e herz. druk, april 2014;
"Bestuurdersaansprakelijkheid bij de BV en de NV";

ControllersMagazine, nummer 7, november 2013;
"Bedrijfsrecherche: Doel heiligt niet alle middelen" .

ControllersMagazine, nummer 5, september 2012;
"Flex-bv raakt zowel bestaande als nieuwe bv's" .

ControllersMagazine, nummer 3, mei 2012;
"Doorstart na faillissement: ken het arbeidsrecht" .

ControllersMagazine, nummer 7, september 2011;
"Aansprakelijkheid van bestuurders" .

Holland Law Serie, deel 11, juni 2011;
"Fiscale aspecten en bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen".

ControllersMagazine, nummer 2, maart 2011;
"Risico's van investeringen en leveranties beperken" .

Balans, nr. 21, 25 november 2010;
"Aansprakelijkheid in de Flex B.V.".

ControllersMagazine, nummer 7, september 2010;
"Bank mag kredietfaciliteit niet zomaar opzeggen" .

ControllersMagazine, nummer 4, mei 2010;
"Het buitengerechtelijk akkoord" .

Balans, nr. 1, 14 januari 2010;
"Onverplichte rechtshandeling".

Balans, nr. 7, 2 april 2009;
"Bestuurders: Meldt betalingsonmacht tijdig!".

Nieuwsbrief BDO Business Restructuring Services, oktober 2008;
"Bedrijf gered van faillissement".

Balans, nr. 8, 19 april 2007;
"Invoering wet op het financieel toezicht".

Eindscriptie doctoraal strafrecht en privaatrecht, april 2006;
"De positie van het slachtoffer in het proces. De Romeinse Republiek
vergeleken met het hedendaagse strafrecht"; deel 1 en deel 2 .